Bestuur

Jeroen Klaassen
(voorzitter)

Loes van Summeren
(penningmeester)

Joke Pannekoek
(secretaris)

Jannie Peters
(algemeen bestuurslid)